EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
A WAY TO MAKE EUROPE

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
UNA MANERA DE HACER EUROPA

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
UNA MANERA DE FER EUROPA

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. IINFORMACIÓ GENERAL.

La titularitat d’aquest lloc web www.agustitorellomata.com  és d’AGUSTÍ TORELLÓ, S.A., la informació legal de la qual és:

Prestador del servei: AGUSTÍ TORELLÓ, S.A.
Domicili Social: La Serra, s/n, 08770, Sant Sadurní d’Anoia
NIF: A-58409053
Telèfon: 93 891 11 73
Mail: info@agustitorellomata.com
Nom del domini: www.agustitorellomata.com


Aquest document (així com tots els altres documents que aquí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix la venda d'aquest lloc web www.agustitorellomata.com i la compra dels seus productes.

A més de llegir les presents condicions, abans d'accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l'usuari ha d'haver llegit la Política de Privadesa i la Política de Cookies. A l'utilitzar www.agustitorellomata.com o al realitzar la compra dels seus productes l'usuari consent quedar vinculat per aquestes condicions.

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L'usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el lloc web ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti la compra dels productes.


2. L'USUARI.

L'accés a la navegació i ús de la pàgina web, confereix la condició d'usuari (des d'ara referit com l'Usuari), per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

Al comprar qualsevol producte de www.agustitorellomata.com, l'Usuari s'està adherint de forma automàtica a les presents Condicions Generals de Venda.

L'Usuari confirma ser major d'edat i tenir plena capacitat legal per realitzar la compra de productes oferts a través de www.agustitorellomata.com i que comprèn i entén aquestes condicions generals de venda en la seva totalitat.3. RESPONSABILITAT DE LA VERACITAT DE LES DADES PROPORCIONADES.

L'Usuari es compromet a que les dades que ens proporciona, directament a través d'aquest lloc web, siguin veritables, precises i completes, i en particular que les targetes de crèdit, dèbit, que utilitza són de la seva propietat i que hi ha prou fons per cobrir el cost dels productes que vol comprar. Ens reservem el dret a cancel·lar la comanda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses o en cas que no puguem verificar les dades de la teva targeta o compte.4. FORMA DE FER LA COMPRA DELS NOSTRES PRODUCTES.

L'Usuari s'obliga a respectar les presents condicions generals de venda.

La compravenda es realitzarà efectuant els següents passos:

1. L'Usuari a l'accedir al Lloc Web haurà de registrar-se com a tal per poder realitzar compres, encara que pot esperar a fer-ho fins al moment de fer el pagament dels productes.

2. Per registrar-se com a Client, ha de proporcionar un 'nom d'usuari', un 'correu electrònic' i una 'clau d'accés'. El client ha de facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis i acceptar les presents Condicions Generals de Venda.

3. L'Usuari haurà de seleccionar els productes que vol comprar, afegint els productes a 'Cistella'. Un cop escollits els productes, en cas de voler continuar amb l'operació, haurà de prémer 'finalitzar compra'.

4. L'Usuari haurà de proporcionar les dades necessàries per realitzar l'enviament: nom i cognoms, adreça completa i telèfon. Aquestes dades es guarden a la base de dades d’AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. però només seran visibles pel personal autoritzat del Lloc Web. 3

6. L'Usuari podrà introduir codis de cupó de descomptes amb l'objectiu de descomptar el preu final de la cistella de la compra de productes d’AGUSTÍ TORELLÓ, S.A.

7. Un cop acceptades les Condicions Generals de Venda i introduïdes les dades per a l'enviament, l'Usuari podrà realitzar el pagament mitjançant:

- Targeta de Crèdit/Dèbit: l'Usuari haurà de realitzar el pagament seguint les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació: tipus de targeta, número de targeta, caducitat de la targeta, codi d'identificació de la targeta, titular de la targeta.

AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. utilitza el servei global payments que incorpora la norma de seguretat SSL de manera que les dades confidencials (el número de la targeta bancària de 16 xifres, la data de caducitat, el codi CSV) es transmeten directament de forma xifrada al servidor del banc, sense registrar-se al servidor d’AGUSTÍ TORELLÓ, S.A.


5. PREUS DELS SERVEIS I ENVIAMENT DELS PRODUCTES.

Els preus dels serveis estan indicats en euros i inclouen els impostos relacionats amb la venda de Productes, entre ells, l'IVA.

AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. es reserva en cada moment i unilateralment la modificació del preu dels productes a través de la seva pàgina web. Per garantir a l'Usuari la certesa el preu dels seus serveis, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.6. ENVIAMENT DELS PRODUCTES.

AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. realitzarà enviaments dels seus productes a tot el territori espanyol a excepció de les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

Totes les comandes seran lliurats en les pròximes 72 hores en la direcció un cop s'hagi formalitzat i completat el procés de compra per part de l'Usuari.

En el cas de produir-se demores en aquests terminis de lliurament, sent per causes alienes a la nostra voluntat, no es generarà cap dret d'indemnització a favor dels clients, als qui se'ls informarà de la demora.7. GARANTÍA

A AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, en cas que, per qualsevol motiu, no rebi el producte o servei correctament, haurà de comunicar-ho el més aviat possible indicant-nos la incidència, que intentarem esmenar al més aviat possible si es verifica l'error.8. DEVOLUCIONS.

Les següents condicions de devolució dels nostres productes no s'apliquen en el cas d'exercici del dret de desistiment.

Només s'admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament. En qualsevol cas, no hauran d'haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte i s'hauran d'incloure l'embalatge i accessoris. Es comprovarà prèviament a l'acceptació que es tracta d'un defecte o anomalia de fabricació o d'embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S'acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d'error en la comanda s'oferirà el client, si és possible, la reparació de la peça o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del client, a cap tipus de compensació.Les despeses que generi l'enviament de la comanda reparada o correcta aniran a càrrec d’AGUSTÍ TORELLÓ, S.A.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part d’AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. de l'estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s'han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, tramitarem el canvi de producte en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes en que es va realitzar el pagament.

AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.9. DRET DE DESISTIMENT.

Donada la naturalesa del producte (producte perible) i a les seves condicions de conservació i d'acord amb l'article 103 punts d i e del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no és aplicable a aquest contracte.

El dret de desistiment només serà aplicable quan es tracti de prestació de serveis. Vostè té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, excepte als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

h) Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que el visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d'aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.

i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció pel subministrament d’aquestes publicacions.

k) Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’oci, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos a AGUSTÍ TORELLÓ, S.A., domicili: La Serra, s/n, 08770, Sant Sadurní d'Anoia, correu electrònic: info@agustitorellomata.com la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació:
https://agustitorellomata.com/ca/document-de-desistiment10. POLÍTICA DE PRIVADESA.

Pot consultar la nostra política de privades a través del següent enllaç:
https://agustitorellomata.com/ca/politica-de-privadesa


11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes condicions es regiran i s’interpretaran conforme a la legislació espanyola. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona. No obstant, serà obligatori que en cas de conflicte les parts intentin prèviament resoldre la qüestió de mutu acord.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat d’aquests o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui plenament conforme amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: 'Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys'.