EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
A WAY TO MAKE EUROPE

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
UNA MANERA DE HACER EUROPA

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
UNA MANERA DE FER EUROPA

POLÍTICA DE PRIVADESA

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.

Responsable: AGUSTÍ TORELLÓ, S.A.
Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Altres empreses del grup.Encarregats de Tractament dins o fora de la UE.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal i com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.agustitorellomata.com


INFORMACIÓ ADICIONAL.

La present Política de Protecció de Dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (d’ara endavant, el “Portal”) que AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. pels fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per a compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari als diferents webs. Qualsevol informació personal recollida a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris d’aquestes, i les seves interaccions estaran sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. no hi té cap mena de control.

Amb l’objectiu d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’Usuari en qüestió així ho permeti.

A efectes de la seguretat tècnica i de diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. podrà registrar la direcció IP (número de identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre ells). Aquesta informació podrà també ser utilitzada amb finalitats analítiques de rendiment web.


1. ¿Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb CIF número A-58409053.
Direcció postal: C/ La Serra, s/n 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Telèfon: 93 891 11 73
Correu electrònic: info@agustitorellomata.com


2. ¿Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari

AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. tracta la informació facilitada per l’Usuari amb l’objectiu d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat tindrà com objectiu la gestió de:

a. Consultes i sol·licituds de propostes (RFP), remeses a través del formulari de contacte habilitat a tal efecte.
b. Currículums remesos a través del Portal.
c. La participació a blogs, per mitjà de comentaris.
d. Les comunicacions a través d’enquestes.
e. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. podrà elaborar un perfil comercial, en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.


En el supòsit que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per les quals hagi donat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de la que es tracti. Qualsevol informació facilitada relacionada amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, i aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

2.1. Informació sobre el tractament de dades per a l’enviament de comunicacions des d’AGUSTÍ TORELLÓ, S.A.

Les dades utilitzades, o facilitades, a les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments professionals d’AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. o en el seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades per mitjà de tecnologies; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment a cadascuna de les comunicacions rebudes per mitjà del mecanisme habilitat a aquest efecte.

El criteri de conservació de les dades es basarà en la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada prèviament o per mitjà de correu electrònic a la direcció info@agustitorellomata.com.


3. ¿Per quin període de temps conservarèm les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a fer front a la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se’n sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret dels currículums les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.4. ¿Quina es la legitimació pel tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal pel tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.5. ¿A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través de la web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitades a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa de AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. 4

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari ho justifiqui, les dades identificatives podran facilitar-se a altres entitats afiliades a la xarxa de AGUSTÍ TORELLÓ, S.A., incloses aquelles ubicades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als efectes de fer front a la sol·licitud vinculada al país de destí.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics pel compliment d’obligacions directament exigibles a AGUSTÍ TORELLÓ, S.A.6. ¿Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. tracta les seves dades personals, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries pels fins per als que varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos dirigint una comunicació per mitjà de correu postal a: AGUSTÍ TORELLÓ, S.A., C/ La Serra, s/n, CP: 08770, Sant Sadurní d’Anoia, o correu electrònic a: info@agustitorellomata.com con indicación de la solicitud correspondiente y acompañado de copia del DNI o documento acreditativo de la identidad.